887bidv

Elevator No.Xuất xứModelTải trọngSố ngườiTốc độĐiểm dừng
Capacity(kg)PersonsSpeed(m/min)Stops
P1-P4Thái LanNexway13501821011
P5-P6Nexway13501818016
P7-P8Nexway13501821017
P9Elenessa IP6308969
P10Elenessa IP105014603
P11Elenessa IP13501815029
P12Elenessa IP6308604