Quy trình bảo trì, bảo dưỡng thang máy

Bên cạnh khâu lắp đặt thì bảo trì và bảo dưỡng thang máy là công việc quan trọng quyết định đến sự vận hành an toàn và tuổi thọ của thang máy. Sau đây là quy chuẩn bảo trì, bảo dưỡng thang máy mới nhất, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của các loại thang […]