Điều hòa không khí dạng Package

Điều hòa không khí dạng Package

Điều hòa không khí loại packaged có lưu lượng gió lớn rất phù hợp với không gian rộng như nhà xưởng. Với đặc thù đường ống gas dài tạo...

  Nguyễn Thị Thanh Hiền

Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV (Variable Refrigerant Volume) hay VRF (Variable Refrigerant Flow) là hệ thống điều hòa biến tần có kđiều chỉnh lưu lượng...

  Nguyễn Thị Thanh Hiền

Hệ thống thông gió

Hệ thống thông gió

1. Hệ thống thông gió cấp gió tươi Con người luôn luôn hít khí O2 và thải CO2, thiếu O2 con người sẽ cảm thấy...

  Nguyễn Thị Thanh Hiền