Là hệ thống nhỏ chỉ điều hòa cho một không gian hẹp thường là một phòng. Kiểu điều hòa cục bộ trên thực tế thường sử dụng là loại điều hòa kiểu rời (2 mảnh):
+ Hệ ĐHKK kiểu rời (2 mảnh) là kiểu điều hòa gồm 1 dàn nóng đặt bên ngoài phòng kết nối với chỉ 1 dàn lạnh đặt trong phòng.
+ Phạm vi áp dụng: Do hạn chế về chiều dài đường ống gas cho phép cũng như vị trí đặt máy nên máy điều hòa 2 mảnh chỉ được lắp đặt ở những hộ dân cư, hoặc phòng đơn lẻ.