Trường CĐ ANND 1
Trường cao đẳng An ninh Nhân dân 1

Trường Trung cấp An ninh nhân dân I – Bộ Công an Trường Trung cấp An Ninh Nhân Dân 1 (địa chỉ: Xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) thành lập ngày 15/05/1968, là một trong những trường trung cấp đầu tiên của bộ công an. Trải qua 42 năm xây dựng và trưởng thành nhà trường đã nhiều lần thay đổi về tổ chức, nhiệm vụ đào tạo và di chuyển, tách nhập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của đất nước. Từ mái trường này đã có hàng vạn cán bộ chiến sĩ ra trường công tác trên mọi miền của tổ quốc, nhiều đồng chí đã trưởng thành và giữ nhiều chức vụ trọng trách của Đảng, chính quyền và lực lượng công an ở các đơn vị địa phương.

IEC lắp đặt thang máy cho dự án trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I

Tháng 11/2019, IEC ký kết hợp đồng cải tạo, lắp đặt thang máy với trường Cao đẳng An ninh nhân dân I. Công trình bao gồm 4 thang máy 1000kg với 4 điểm dừng, giải quyết triệt để nhu cầu lưu thông trong trường học cho hàng trăm lượt sinh viên/giáo viên mỗi ngày.