1. Bảng thông số kỹ thuật của Thang máy già đình Mitsubishi 200kg và 300kg:

Thông số kỹ thuật Thang máy gia đình Mitsubishi 200kg

thong so 200 fn
Thông số kỹ thuật Thang máy gia đình Mitsubishi 200kg

Thông số kỹ thuật Thang máy gia đình Mitsubishi 300kg

thong so 300 fn
Thông số kỹ thuật Thang máy gia đình Mitsubishi 300kg

Mẫu thiết kế của Thang máy gia đình Mitsubishi 200kg:

mau thang 2

Mẫu thiết kế của Thang máy gia đình Mitsubishi 300kg:

mau thang 1

Bản vẽ Thang máy gia đình Mitsubishi 200kg:

ban ve 200 1

Bản vẽ Thang máy gia đình Mitsubishi 300kg:

ban ve 300 2