Những lưu ý khi đi thang cuốn an toàn

Những lưu ý khi đi thang cuốn an toàn

Cách đi thang cuốn an toàn Trước khi chuẩn bị bước vào thang cuốn: quan sát đèn hiển thị chiều chuyển động...